SMMM Yeterlilik Sınavı: Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

SMMM Yeterlilik Sınavı 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için  notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

SMMM Yeterlilik Sınavı Konuları:

  • Finansal Muhasebe,
  • Finansal Tablolar ve Analizi,
  • Maliyet Muhasebesi,
  • Muhasebe Denetimi,
  • Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
  • Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
  • Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

SMMM Yeterlilik Sınavı Kurslarımız, 8 ders ve 216 saatten oluşmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 farklı programımız bulunmaktadır.  

SMMM Yeterlilik Sınavı Kurslarımız,  ortalama 16 hafta sürmektedir. Programımızın kayıtları ilgili sınav tarihinden ortalama 7 ay önce, Kurs programlarımız ise ilgili sınav tarihinden ortalama 6 ay önce başlamaktadır.

Devam eden  SMMM 2018 Yeterlilik kurslarımız

SMMM 2018/3 HS (TEMMUZ 2018)

SMMM 2018/4 HS (ARALIK 2018)

SMMM 2018/5 H.İ.A (ARALIK 2018)

Başlayacak olan  SMMM 2018 Yeterlilik kurslarımız

SMMM 2018/6 2.HS (ARALIK 2018)