27 Ocak 1990 günü saat 9.30’da Bornova’da Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Büyük Anfi’sinde toplanan muhasebeciler hem heyecanlıydılar hem de bir coşkuyu paylaşıyorlardı. Yıllardan beri bekledikleri ve uğrunda savaşım verdikleri mesleki örgütlenmeleri o gün büyük bir ivme kazanacaktı. 

13 Haziran 1989 günlü 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası”na göre izin belgelerini alacaklar ve aynı zamanda İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın ilk kurucu yönetim kurulunu seçeceklerdi

          

           13 Haziran 1989 günlü 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası”nın 50. maddesinde ilgili yasaya göre çıkarılacak yönetmelikler arasında sınavlar ve değerlendirme ile sınav komisyonları hakkında yönetmelikler de sayılıyordu.

             

           Meslektaşların eğitim düzeyinin yükselmesi ve meslek içi eğitimin yaygınlaştırılması için TÜRMOB’da bir merkez oluşturuldu.Bu merkezin adı kısaca TESMER olarak saptandı.

              

          1 Ağustos 1992 gün ve 21302 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Staj Yönetmeliği”nin 4. maddesinde

Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) eğitim ve staj programlarının hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli BİRLİK bünyesinde oluşturulan merkez olarak tanımlanıyordu.

               Şubeler tarafından hazırlanan meslek mensupları ve aday meslek mensupları eğitim çalışmalarının müfredat ve eğitmen kadrosu merkezin onayı ile yürürlüğe girer.

               TESMER  1-22 Nisan 1993 tarihleri arasında Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir kursları düzenledi. Bu kursların süresi 100 saattı.

               22-23 Aralık 1995 günlerinde Serbest Muhasebecilik stajını tamamlayan aday meslek mensuplarına oda binasında ücretsiz seminer verildi.

               1996-98 döneminde sınavlara hazırlık kurslarına 437 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 54 Yeminli Mali Müşavir katıldı.

               TESMER tarafından açılan “Bilgisayarla Yardımcı Muhasebe Elemanı Yetiştirme Kursu” 28 Nisan 1997 tarihinde başladı. Gazi Bulvarı No:108’de bulunan Ekol Dersanesi’nin 7. katı kiralanarak kurslar verildi. Bu kurslarda 15 bilgisayar ve 25 program desteği kullandı.

             

                 Bir yıl gibi kısa bir süre sonra Mayıs 1998’den itibaren bu kurslar kendi binamızın zemin katında düzenlenmeye başlandı.

              

               TESMER, Mayıs-Haziran-Temmuz 2001 aylarında meslektaşlarımıza yönelik olarak   48 saatlık kurlar biçiminde orta düzeyde mesleki İngilizce Kursları düzenledi. Bu kurslarda Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Emekli Okutmanı Tülay Emekli eğitim elemanı olarak görev aldı.

              

               Özellikle meslektaşlarımızın bürolarında çalışan elemanların eğitilmesi amacı ile “Bilgisayarla Muhasebe Yardımcı Eleman Yetiştirme” kursları düzenledi. Bu dönem içinde bu kurslara 330 bayan 164 bay toplam 494 kişi katıldı.Kursiyerlerden 258 bayan 118 bay toplam 376 kişi sertifika aldı.

TESMER İzmir Şubesi yönetim kurulu 17 mayıs 2004 günü toplanarak kendi arasında görev bölümü yaptı. Feyzullah Topçu’nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Arif Coşkunkan başkan yardımcılığına,Yunus Cankal sekreterliğe, Mehmet Dülgerkaraoğlanoğlu ise saymanlığa getirildi. H. Tayfun Saydere, Özcan Gökçe ve İrfan Yıldız da yönetim kurulu üyesi olarak yer aldılar.

             

              29 Aralık 2005 tarihinde İzmir SMMMO Hizmet ve Eğitim İşletmesi yönetim kurulunda görevlendirilenler Başkan Feyzullah Topçu,Sekreter H.Tayfun Saydere,Sayman Özcan Gökçe yönetim kurulu üyesi olarak yer aldılar.

               

              Devam etmekte olan BMK ve Mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları Odamızın zemin katında ihtiyacı karşılamamaktaydı.Mevcut olan kurslara yeni kurslar açılması planlandığından Cumhuriyet Bulvarı No:79 K.6 Pasaport /İzmir adresindeki yere nakletmeye karar verildi ve bu katta 5 adet sınıf Kayıt Kabul –Muhasebe  ve Kurs Birim Müdürü odası yapılması planlandı.

               

               17 Mayıs 2006 tarihinde Hizmet ve Eğitim İşletmesinin Yönetim Kurulu Görev dağılımı şu şekilde belirlendi.

    Başkan Feyzullah Topçu,Başkan Yardımcısı Mustafa Akçalı,Sekreter Mehmet Kuzu,Sayman Banu Gençkan,Kurs ve Eğitim Hizmetleri Sorumlusu Metin Erarslan. yönetim kurulu üyesi olarak yer aldılar.

              

                Yeni Kurs Binasındaki 5 Sınıfımız çok kısa bir süre içersinde ihtiyacı karşılamadığından  Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda aynı binanın 8.katını da 20-12-2006 tarihinde kiralayarak 3 tane daha tam donanımlı modern sınıflar oluşturuldu Toplamda 8 sınıf ile Eğitim hizmetleri verilmeye başlandı. Her geçen gün başarı çıtamız hızla yükselmektedir.

     14 Mayıs 2008 tarihinde Hizmet ve Eğitim İşletmesinin Yönetim Kurulu Görev dağılımı şu şekilde belirlendi.

     Başkan :Feyzullah Topçu,Başkan Yardımcısı :Mustafa Akçalı, Sekreter : Mehmet Kuzu,Sayman : Banu Gençkan, Kurs ve Eğitim Hizmetleri sorumlusu: Kudret Yiğit Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldılar.

   

     25 Mayıs 2010 tarihinde Hizmet ve Eğitim İşletmesinin Yönetim Kurulu Görev dağılımı şu şekilde belirlendi.

      Başkan :Feyzullah TOPÇU, Başkan Yardımcısı :Mustafa AKÇALI, Sekreter : Mustafa YILMAZ, Sayman : Fatma KARAKAN, Kurs ve Eğitim Hizmetleri sorumlusu: Kudret Yiğit Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldılar.

       25 Mayıs 2013

             İZSMMMO Yönetim Kurulu tarafından Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitümüze Yönetim Kurulu atamaları yapılmıştır. Atanan Yönetim Kurulumuzun toplanarak görev bölümü yapılmış;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Feyzullah TOPÇU,  Başkan Yardımcılığına Mustafa AKÇALI,  Yönetim Kurulu Sekreterliğine Mustafa YILMAZ,  Saymanlığa Şehriban ÇÖRDÜK,  Koordinatör ÜyeliğeTanju ÇINAR  seçilerek göreve başlamışlardır.

Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitümüzün 2013 Yılı Faaliyetleri ise ;

       İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitümüzde 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında SMMM staja başlama sınavlarına hazırlık kursunda 14 grup açılmış bu gruplarda toplam 346 kişiye eğitim verilmiştir. Toplama dahil 125 Kişinin de eğitimleri devam etmektedir.

01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında SMMM yeterlik sınavlarına hazırlık kursuda ise 316 kişiye Eğitim verilmiş ve 101 Kişinin de eğitimleri halen devam etmektedir.

01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında İngilizce Dil Eğitimi ile ilgili 2 grup açılmış ve toplam 26 kişiye eğitim verilmiştir.

Yine 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında İleri Düzeyde Excel Kursu açılmış ve 17 kişiye Eğitimleri verildi.

01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında 16 Meslek mensubumuza da Uygulamalı Bilirkişilik semineri verilmiştir.

İzmir Üniversitesi ile yapılan protokol ile 2 gruba Ekonomi Hukuku Yüksek lisans programı eğitimleri devam etmiştir.