UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ KURSU

Eğitim İçeriği:

 • "Alacak, İstihkak”,
 • “Menfi Tespit”,
 • “Öz Varlık Tespiti”,
 • “İtirazın İptali”,
 • “ŞirketBirleşmelerinde Bilirkişilik”,
 • “Kayyum Atanması ve Kayyumun Görev ve Sorumlulukları”,
 • “Tasfiye”
 • “Ceza Mahkemelerinde Görülen Vergi Suçları”
 • “Sahte ve Muhteviyatı İtibarı İle Yanıltıcı Belge Düzenleme”,
 • “Defter ve Belge İbraz Etmeme”.
 • “Vergi Suçunu Ortadan Kaldıran Faktörler”,
 • “Bilirkişi İncelemelerinde Yanılgıya Düşülen Konular”,
 • “Dosya İnceleme Teknikleri”,
 • “Rapor Yazma Teknikleri”.
 • Vergi İncelemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Örnek Rapor İncelemesi”,
 • “Dilekçe Yazma Teknikleri”,
 • “Vergi Kaçakçılığı Suçları”
 • “Güncel Yargı Kararları”,
 • “Vaka İncelemesi”.

İş Hukuku:

 • “Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa”,
 • “İş Sözleşmesinin Varlığı”, İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları(Süreli Fesih ve İşe İade”,
 • “Zamanaşımı Süresi”, İbraname”,

Sosyal Güvenlik Hukuku:

 • “Hizmet Tespiti”,
 • "İş Kazası-Meslek Hastalığı”.

Eğitim Yöntemi:

Mikro çalışma grupları oluşturularak, çeşitli dosyalar üzerinden İnceleme ve tespitler yaptırılacak. Yapılan  inceleme ve tespitler sonucu Bilirkişi  raporu hazırlanacak/hazırlatılacaktır.

Eğitimin Süresi: 16 Saat

Katılımcılara  katılım belgesi verilecektir.

Eğitimimize başvurmak için tıklayınız.